નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં 60 ટકા મતદાન નોંધાયું,19મીએ પરીણામ જાહેર થશે
નગરપાલિકા ચૂંટણીમાં 60 ટકા મતદાન નોંધાયું,19મીએ પરીણામ જાહેર થશે

અમદાવાદ: રાજ્યની 75 નગરપાલિકા માટે યોજાયેલી ચૂંટણીનું મતદાન શાંતિપૂર્ણ