ઉત્તર ગુજરાતમાં પાટીદાર આંદોલનના કારણે ભાજપનો થશે ધબડકો, કોંગ્રેસનો જયજયકાર, કોને કેટલા ટકા મતની આગાહી ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Thursday, 9 November 2017 8:11 PM

LATEST PHOTOS