રાજ્યના 14 IPS અધિકારીને પ્રમોશન, જાણો ક્યા ક્યા અધિકારીનો લાગ્યો નંબર ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Thursday, 18 May 2017 10:34 AM Tags : Gujarat IPS IPS Promotion

LATEST PHOTOS