અમદાવાદ: આંબાવાડીમાં જૂથ અથડામણ, વાહનોમાં તોડફોડ અને આગચંપી, પોલીસે ટીયર ગેસના સેલ છોડ્યા

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 17 April 2018 7:39 AM Tags : Ahmedabad Ahmedabad clash ambavadi

LATEST PHOTOS