ભાજપના 5 ટર્મથી ચૂંટાતા ક્યા નેતાએ FB પર ‘આઘા રહેજો વિકાસ ગાંડો થયો છે’ ની પોસ્ટ મૂકી ? પછી શું થયા તેમના હાલ ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 3 September 2017 10:40 AM

LATEST PHOTOS