અમદાવાદઃ લોકસંપર્ક કરવા ગયેલા ભાજપના ક્યા સાંસદને લોકોએ ઉભી પૂંછડીએ ભગાડ્યા

By: abpasmita.in | Last Updated: Thursday, 9 November 2017 2:42 PM

LATEST PHOTOS