મુખ્યમંત્રી અને વિરોધપક્ષના નેતા બંને સૌરાષ્ટ્રના હોય એવો યોગ 23 વર્ષ પછી સર્જાયો, જાણો રસપ્રદ વિગત

LATEST PHOTOS