કોંગ્રેસના ટોચના નેતાને રૂપાળી કાર્યકર યુવતી સાથે નિકટતા હતી પણ પછી અચાનક કેમ યુવતી બગડી ? કાર્યકરોમાં શું ચાલી રહી છે ચર્ચા ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 3 September 2017 10:23 AM

LATEST PHOTOS