રૂપાણી સરકારે રાજ્યના ક્યા 14 આઈએએસ અધિકારીને આપી બઢતી ? ક્યા અધિકારી બન્યા સૌથી નાની વયના સચિવ ? જાણો વિગત

By:hareshkanzariya | Last Updated: Tuesday, 2 January 2018 2:14 PM

LATEST PHOTOS