અમદાવાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનો પ્રારંભ, CM રૂપાણીએ કર્યું ઉદ્ઘાટન

LATEST PHOTOS