અમદાવાદ-મુંબઈ બુલેટ ટ્રેનઃ સુરતમાં પણ બનાવાશે ડેપો, રોટેટિંગ સીટ સહિત આ સુવિધાઓ મળશે

LATEST PHOTOS