અમદાવાદ: ન્યૂ નવચેતન સ્કૂલના 32 વિદ્યાર્થીઓ આપી શકશે બોર્ડની પરીક્ષા, બે સંચાલોકોની થઈ ધરપકડ

LATEST PHOTOS