ખોડલધામ ટ્રસ્ટમાં નરેશ પટેલ છે પ્રમુખ, કુલ મળીને 52 ટ્રસ્ટી, જાણો કોનો કોનો ટ્રસ્ટીમંડળમાં સમાવેશ ?

LATEST PHOTOS