પરેશ ધાનાણી સૌરાષ્ટ્રમાંથી વિપક્ષના નેતા બનનારા માત્ર છઠ્ઠા ધારાસભ્ય, જાણો પહેલાં કોણ કોણ બન્યા છે?

LATEST PHOTOS