અમદાવાદઃ હાર્દિક સામે ભાજપના કયા પાટીદાર નેતાના ઘર સામે દેખાવો બદલ ફરિયાદ થઈ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Monday, 20 March 2017 10:16 AM Tags : BJP Councillor Hardik Patel PAAS Paresh Patel

LATEST PHOTOS