‘એક મોટો બોમ્બ મારા ખિસ્સામાં છે, થોડા દિવસ જવા દો પછી હું આ બોમ્બ ફોડીશ’, હાર્દિક પટેલના કયા મિત્રએ કર્યો આ દાવો, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS