પાટીદારોની કઈ સૌથી જૂની સંસ્થાએ હાર્દિક પટેલને આપ્યો ખુલ્લો ટેકો ? કોને ગણાવ્યા ભાજપના દલાલ?

LATEST PHOTOS