ગુજરાત ચૂંટણીઃ ભાજપના ક્યા 17 ધારાસભ્યોની જીતને હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવી?

By: abpasmita.in | Last Updated: Friday, 9 February 2018 10:37 AM

LATEST PHOTOS