અમદાવાદઃ ભાજપનો નેતા કારમાં પ્રેમિકા સાથે રંગરેલિયાં માનવતો હતો ને પ્રેમિકાનો પતિ પોલીસને લઈને આવી ગયો, પછી શું થયું?

LATEST PHOTOS