અમદાવાદ-સુરતના કલેક્ટર સહિત રાજ્યના 67 IAS અધિકારીની બદલી, જાણો કોને ક્યાં મૂકાયા?

LATEST PHOTOS