અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં વાતાવરણમાં પલ્ટો, પાટણ-કચ્છમાં વાવાઝોડા સાથે કમોસમી વરસાદ, જાણો વિગત

LATEST PHOTOS