આણંદના ખંભાતમાં બે જૂથ વચ્ચે પથ્થરમારો, ઘર-દુકાનો સળગાવાયા

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 2 November 2016 11:04 AM Tags : anand hindu-Muslim khambhat stoned between Hindu-Muslim

LATEST PHOTOS