કરમસદમાં હાર્દિકનો કાળા વાવટા અને શાહી ફેંકી કરાયો વિરોધ, યુવા ભાજપનો કાર્યક્રમ કેવી રીતે ગયો ફ્લોપ? જાણો

By: abpasmita.in | Last Updated: Friday, 3 March 2017 10:43 AM Tags : Hardik Patel Karamsad PAAS Patidar

LATEST PHOTOS