ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભાજપની જીતની વિદેશી મીડિયાએ શું લીધી નોંધ?

LATEST PHOTOS