ગુજરાત ચૂંટણીઃ 182 ઉમેદવારોમાંથી કયા બે ઉમેદવારોએ 1 લાખ કરતાં વધારે મતોથી મેળવી જીત, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS