હવે સોનામાં શુદ્ધતાની ચાર ગણી ગેરેન્ટી મળશે, જાણો BIS હોલમાર્કિંગનાં નિયમમાં શું ફેરફાર થયા

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 11 January 2017 8:13 AM Tags : Bureau of Indian Standards gold jewellery Hallmark on gold jewellery Hallmarking

LATEST PHOTOS