અહીં આજે પણ ચાલે છે 500-1000ની જૂની નોટો!

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 9 January 2018 7:19 AM Tags : 1000 rupess 500 rupess casino DeMonetisation nepal

LATEST PHOTOS