આધાર કાર્ડ સાથે લિંક નહીં કરાવ્યાં હોય તેવાં મોબાઈલ સિમ કાર્ડ ક્યારથી બંધ થઈ થઈ જશે ? જાણો મહત્વની વિગત

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 10 September 2017 2:34 PM

LATEST PHOTOS