સુઝુકીએ લોન્ચ કરી નવી Hayabusa, 0-100kmphની સ્પીડ માત્ર 2.74 સેકન્ડમાં

LATEST PHOTOS