ભારતીય મૂળના આ CEOનો વિશ્વના ટેકનોલોજી ઉદ્યોગમાં છે દબદબો, જાણો કોણ છે તે

By: abpasmita.in | Last Updated: Saturday, 19 August 2017 2:12 PM Tags : Indian CEO in IT industries

LATEST PHOTOS