પત્ની બાબતે અપશબ્દો કહેતા એક શખ્સે પોતાના જ મેનેજરનું ગુપ્તાંગ કાપી નાંખ્યું

LATEST PHOTOS