યુપીમાં પોલીસની કડક કાર્યવાહી, ત્રણ જિલ્લામાં એન્કાઉન્ટર કરી નાંખ્યા

By: abpasmita.in | Last Updated: Thursday, 1 February 2018 4:01 PM Tags : UP up bad law and order UP crime up encounter up encounter on guilty up review

LATEST PHOTOS