‘પદ્માવત’ને લઈને ક્ષત્રિય સમાજની મહિલાએ આપી ધમકી, કહ્યું- ફિલ્મ રિલીઝ થાય તો કરીશું જોહર 
 ‘પદ્માવત’ને લઈને ક્ષત્રિય સમાજની મહિલાએ આપી ધમકી, કહ્યું- ફિલ્મ રિલીઝ થાય તો કરીશું જોહર 

જયપુર: સંજય લીલા ભંણસાલીની ફિલ્મ ‘પદ્માવતી’નુ નામ બદલીને તેમાં સુધારો