'કટપ્પા'એ 9 વર્ષ પહેલાં કરેલા ક્યા નિવેદનના કારણે કર્ણાટકમાં બાહુલી-2 રીલિઝ નહીં થવા દેવાય ? જાણો વિગત

LATEST PHOTOS