‘તું દાઉદ ભાઇ કા ચમચા હોગા, મેં ઉસકા ચમચા નહી’, જાણો કોણે સલમાનને ધમકી આપી નોંધાવી FIR

By: abpasmita.in | Last Updated: Monday, 9 October 2017 12:42 PM

LATEST PHOTOS