દીપિકા જેની સાથે લવ સીન કરવા માગે છે તે હોલીવુડના આ સ્ટાર સામે પાંચ હીરોઈને લગાવ્યો છે સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટનો આરોપ

LATEST PHOTOS