'દિવસે સેટ પર મને અમ્મા કહે છે ને રાત્રે સેક્સ માણવા આવવા કહે છે, મેં શું પહેર્યું છે એ પણ પૂછે છે', કઈ અભિનેત્રીએ કર્યો આ ધડાકો?

LATEST PHOTOS