ટ્રાફિકથી બચવા ‘ઝીરો’ના સેટ પર ચોપરથી જાય છે શાહરૂખ, જાણો એક દિવસનો કેટલો કરે છે ખર્ચ

By: abpasmita.in | Last Updated: Monday, 16 April 2018 7:38 AM Tags : chopper Shah Rukh Khan Zero

LATEST PHOTOS