ટેલીકોમ કંપની Vodafone-Idea થઈ શકે છે એક, વોડાફોને કરી પુષ્ટિ
ટેલીકોમ કંપની Vodafone-Idea થઈ શકે છે એક, વોડાફોને કરી પુષ્ટિ

નવી દિલ્લી: ગ્લોબલ ટેલિકોમ કંપની વોડાફોને આજે કહ્યું છે કે પોતાના ભારતીય