ફેસબુક હટાવ્યું પોતાનું આ ખાસ ફીચર, જાણો તમને હવે શું મુશ્કેલી પડશે

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 13 December 2017 7:55 AM Tags : facebook Facebook feature facebook's ticker friends' activities

LATEST PHOTOS