ભૂલથી સેન્ડ કરેલા મેસેજ હવે ડીલીટ કરી શકાશે, WhatsApp લાવ્યું આ નવું ફીચર

LATEST PHOTOS