ગુજરાતના મંત્રીમંડળમાં 2 દાયકા બાદ અમરેલી જિલ્લાને ન મળ્યું પ્રતિનિધિત્વ, જાણો શું છે કારણ

LATEST PHOTOS