ભાજપ સરકારના ક્યા પાટીદાર પ્રધાને હાર્દિક પટેલને ’14 પાટીદાર યુવકોનો હત્યારો ’ ગણાવ્યો ? બીજા ક્યા આક્ષેપ કર્યા ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 29 August 2017 10:42 AM

LATEST PHOTOS