ગુજરાતના 182 ધારાસભ્યોમાંથી ક્યા ધારાસભ્યે કેમ ના કર્યું મતદાન ? જાણો કારણ

By: abpasmita.in | Last Updated: Monday, 17 July 2017 3:40 PM

LATEST PHOTOS