કોંગ્રેસે ઉમેદવારો નક્કી કરવા માટે બનાવી સ્ક્રીનિંગ કમિટી, જાણો ક્યા 11 સભ્યો નક્કી કરશે ઉમેદવારો ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Friday, 1 September 2017 10:06 AM

LATEST PHOTOS