ગુજરાતના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર વિધાનસભાના અધ્યક્ષ સામે અવિશ્વાસની દરખાસ્ત પર થશે ચર્ચા

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 21 March 2018 5:25 PM Tags : Congress Gujarat Assembly Speaker Rajendra Trivedi

LATEST PHOTOS