ગીરસોમનાથ જિલ્લાની ચાર બેઠક પર ભાજપ કોંગ્રેસના કયા કયા ઉમેદવારો વચ્ચે ટક્કર? જાણો

LATEST PHOTOS