સૌરાષ્ટ્રમાં નારાજ લોકોને ખેંચવા ભાજપે બનાવ્યો ‘માસ્ટર પ્લાન’, આ સ્ટાર પ્રચારકો કરશે પ્રચાર, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS