કોંગ્રેસે વિધાનસભાની ટિકિટ માટે કયા ચાર ધારાધોરણ નક્કી કર્યા? જાણો કોને નહીં મળે ટિકિટ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 12 September 2017 12:38 PM

LATEST PHOTOS