ફિક્સ પગારદારોનો મામલો કેમ પાછો ઠેલાયો? ગુજરાત સરકારે કરી કેવી રમત? હવે ક્યારે થશે સુનાવણી? જાણો

By: abpasmita.in | Last Updated: Wednesday, 11 January 2017 10:30 AM

LATEST PHOTOS